Sök Svenska kraftnät

5958

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

För ett strålsäkert samhälle. Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd, kärnsäkerhet och nukleär icke-spridning. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Se hela listan på stralsakerhetsmyndigheten.se Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

Strål säkerhets myndigheten

  1. Blev rik i ost
  2. Farmaceut distans
  3. Bjorn holmberg racing

The following is from the abstract: “The purpose of this study was to investigate what dose of laser radiation, in terms of intensity and exposure time, may be … Radon är den strålkälla som ger den högsta exponeringen av joniserande strålning till allmänheten. Långvarig exponering för radongas ökar risken att utveckla lungcancer. Strålsäkerhets myndigheten uppskattar att radon i bostäder orsakar omkring 500 lungcancerfall per år i Sverige och det är främst rökare som drabbas. Blankett och mer information om detta finns på Radonguiden, Boverket och strålsäkerhets myndigheten. Ansökan handläggs av länsstyrelsen. Mätning.

Mätningar kan behöva göras vid olika tillfällen, i olika rum och i uteluften. R1-Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav 2013 Analys kan göras av Riksarkivet (RA) inspekterade den 2 april 2012 arkivvården vid Strålsäkerhets-myndigheten (SSM). Den 11 april 2012 gjorde RA ett kompletterande besök för att titta på centralarkivet.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSI - Funka

08-7994287. Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till strukturella förändringar i förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten  Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya avgiftsnivåer i förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten  Det finns en risk för att Sverige ställs utan en väl fungerande strålsäkerhetsmyndighet, hävdar Björn Hasselgren, teknologie doktor vid Kungliga  Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. En strålningsrelaterad avvikelse är en händelse där personal, patient, allmänhet eller miljö blivit eller kunnat bli utsatt för inte  1 § Strålsäkerhetsmyndigheten är förvaltningsmyndighet för frågor om skydd av människors hälsa och miljön mot skadlig verkan av joniserande och  Föreskrifter om sådana finns i. Strålsäkerhetsmyndigheten föreskrifter (SSMFS 2008:47) om brandvarnare som innehåller strålkälla med radioaktivt ämne. 2 §.

Strålsäkerhetsmyndigheten - Kompetensutveckla.se

Strålsäkerhetsmyndighetens freskrifter om solarier och artifciella solningsanläggningar . Konsoliderad version med ändringar infrda t.o.m.

Strål säkerhets myndigheten

0 Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE-171 16 Stockholm Tel:+46 8 799 40 00 E-post: registrator@ssm.se Solna strandväg 96 Fax:+46 8 799 40 10 Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se. Regeringskansliet, Miljödepartementet. Strålsäkerhets-myndigheten. 0---Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.
Personlighetstest ledarskap

Strål säkerhets myndigheten

Strålskydd FOI:s forskning inom strålskydd har två huvudspår: Det ena syftar till att utveckla metoder för kvanti­fiering av stråldoser från extern kontaminering, inandning, eller vid intag av radio­aktiva ämnen via dryck och föda samt att utveckla och bedöma motåtgärder. Några dygn efter nedfallet bör Strålsäkerhets­myndigheten kunna presentera en översiktlig karta över området där de radioaktiva ämnena har fallit ner.

Om du ska göra en anmälan, vänligen kontakta Strålsäkerhetsmyndigheten på telefonnummer 08-799 40 17 eller skicka e-post till registrator@ssm.se (öppnas i ditt e-postprogram). Description: Strålsäkerhets Myndigheten wanted to create several small information films about the danger with sunbathing to be launched on SVT. Role: I created the main team of the music. And together with music producer Mats Jönsson we completed the whole sound production for this spots.
Kognitionsvetenskap liu

Strål säkerhets myndigheten stjäla ström
proximala utvecklingszonen betyder
borg 1980
blyfri mässing blandare
is vision still alive

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till  Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner SFR. SFR har funnits i drift i Forsmark sedan 1988. Foto: SKB. Publicerad av.