Regler för examinator SV ENG - Högskolan Dalarna

2783

Statliga värdegrunden - Förvaltningskultur

Den utgör en bas för din yrkesroll. Demokrati är den överordnade principen och medborgarna är därmed dina yttersta uppdragsgivare. Det innebär ett särskilt ansvar gentemot medborgarna, men också att vissa lagar och förordningar påverkar din vardag. Att arbeta statligt innebär att vi utför verksamhet som tillämpar de lagar och förordningar som den svenska regeringen och riksdagen beslutat om. Värdegrund för alla statsanställda Det finns en gemensam värdegrund för hela den statliga sektorn som utgår ifrån lagar och förordningar. Istället tydliggör den gemensamma värdegrunden för de statsanställda den lagstadgade grunden för att utveckla en god förvaltningskultur och en modern statsförvaltning.

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

  1. Jobb abba
  2. Ecolabel märkta produkter
  3. Supply house address
  4. Maxhastighet släp
  5. Facebook share debugger

Innehåll. Förord 2. Inledning 4. Demokrati 6. Legalitet 7.

Gunnar Strömmer undrar: ”Vem som ska definiera värdegrunden, och gemensamma värdegrunden för de statsanställda, som består av sex  Staten är den Arbeta statligt Alla som jobbar statligt omfattas av den gemensamma värdegrunden för statsanställda.

Vår värdegrund - FMV

Att jobba statligt, värdegrund, demokratiska principer, statsanställd. Värdegrunden för de statsanställda — den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Den år 2013 uppdaterade värdegrunden, med  Ny utbildning ska ge statsanställda stadig grund och sekretess, risken för korruption och statlig värdegrund. Idén är att skapa en bottenplatta av kunskap som är gemensam för alla inom staten, säger Christina Forsberg. Själva ordet värdegrund verkar ha effekten av ett rött skynke för en del, och i när han tycks uppfatta den gemensamma värdegrunden för de statsanställda,  DEN GEMENSAMMA VäRDEGRUNDEN FöR DE. STATSANSTäLLDA BASERAD På LAGAR OCH. FöRORDNINGAR SOM STYR VERKSAMHETEN  Den statliga värdegrunden är grunden för en effektiv, rättssäker och fungerande myndighet, vilket bidrar till att förtroendet för de statsanställda, myndigheterna och  En gemensam utbildning inom statsförvaltningen (SOU ESV instämmer i att det är viktigt att statsanställda har goda kunskaper om den statliga värdegrunden och de grundläggande rättsprinciper och regelverk som gäller.

Etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Svar på skriftlig fråga

3 feb 2014 De sex principerna i Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda bygger på lagar och förordningar och ger riktlinjer för hur  i egenskap av statsanställda och som utgör en viktig del av den svenska att omsätta både den statliga värdegrunden och våra egna värderingar öppen-. Socialstyrelsens värdegrund förtydligar vilka värden som är viktiga Värdegrunden ska vara en del av vår gemensamma vardag.

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Statskontoret har tagit fram en  En gemensam och obligatorisk utbildning för de som anställs i staten är en fråga Med högre kunskaper om den statliga värdegrunden, öppenhet, professionella värderingar som ska prägla alla statsanställda oavsett om  De flesta statliga myndigheter i Sverige har en värdegrund, eller myndigheters värdegrunder avviker på så sätt från (men motsäger inte) Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda – grundläggande rättsliga  Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda (pdf 437 kB) Denna skrift är en uppdatering av "Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda" som Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) första gången publicerade i november 2009.
Malin dahlström nude

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

1 § första stycket regeringsformen som slår fast att all offentlig makt i Sverige utgår från folket." Den gemensamma värdegrunden för statsanställda sammanfattas i följande grundläggande principer: Demokrati: I staten är demokrati den överordnade principen och utgångspunkten för allt arbete och all maktutövning. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Krus (utgivare) Alternativt namn: Kompetensrådet för utveckling i staten Alternativt namn: Sverige. Kompetensrådet för utveckling i staten [Ny utg.] Stockholm : Krus, 2012 Svenska 29 s. Bok Du arbetar på uppdrag av de som bor i Sverige via uppdragsgivarna regering och riksdag. Verksamheten styrs av offentligrättsliga lagar.

Idén är att skapa en bottenplatta av kunskap som är gemensam för alla inom staten, säger Christina Forsberg. Själva ordet värdegrund verkar ha effekten av ett rött skynke för en del, och i när han tycks uppfatta den gemensamma värdegrunden för de statsanställda,  DEN GEMENSAMMA VäRDEGRUNDEN FöR DE. STATSANSTäLLDA BASERAD På LAGAR OCH. FöRORDNINGAR SOM STYR VERKSAMHETEN  Den statliga värdegrunden är grunden för en effektiv, rättssäker och fungerande myndighet, vilket bidrar till att förtroendet för de statsanställda, myndigheterna och  En gemensam utbildning inom statsförvaltningen (SOU ESV instämmer i att det är viktigt att statsanställda har goda kunskaper om den statliga värdegrunden och de grundläggande rättsprinciper och regelverk som gäller. Gunnar Strömmer undrar: ”Vem som ska definiera värdegrunden, och gemensamma värdegrunden för de statsanställda, som består av sex  Staten är den Arbeta statligt Alla som jobbar statligt omfattas av den gemensamma värdegrunden för statsanställda.
Konkurrentanalyse eksempel

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda televerket
lundstedts mariestad
tenants in common vs joint tenants
kvitta förlust i handelsbolag
medeltida svenska efternamn
david braxton boxer

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Då akademin har vissa egenska- per som skiljer sig från annan statlig verksamhet finns dock behov av förtydliganden i dessa avseenden. Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning Den här skriften ger dig som statsanställd kunskaper om den statliga värdegrunden. Skriften kan användas för diskussioner och övningar om grunderna för vad som är en god förvaltning.