Säkra transporter och transport av farligt gods - IKEM.se

474

Farligt gods Civilförsvarsförbundet

Med farligt gods avses normalt sett gods som klassificerats av FN som farligt för människor, miljö eller säkerhet. Varje ämne som klassificeras tilldelas ett nummer, kallat UN-nummer. Detta UN-nummer är ett slags ID för ämnet, och används för att tala om vilket ämne det rör sig om. I dagsläget finns ca 3000 ämnen som klassificerats… Om du är osäker på om din försändelse klassas som farligt gods är du välkommen att kontakta våra experter genom att klicka på knappen nedan. De är redo att besvara alla dina frågor om farligt gods – och hjälper dig genom hela processen. Farligt avfall kan även vara farligt gods. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vägleder om vad som gäller för farligt gods.

Vad är farligt gods

  1. Berakna vase
  2. Läsårstider malmö idrottsgymnasium
  3. Hemnet stockholm blackeberg
  4. Nordisk kreditmarknad
  5. Vad ar ama group
  6. Svampens gatukök
  7. S mbaye diakhate
  8. Hastighet motorvag
  9. Travelbee interaktionsteori
  10. Skatteverket adress deklaration

Farligt gods kan till exempel ha explo-siva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller frätande egenskaper. Transport av farligt gods på väg och järnväg Mer information om farligt gods kan lämnas av MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Läs mer om vad som är tillåtet och inte tillåtet att skicka i respektive tjänstevillkor, PostNords allmänna kundvillkor för näringsidkare och andra organisationer – PAKN (pdf) samt PostNords allmänna villkor – PAV (pdf). Exempel Farligt gods är ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljön då det transporteras eller används, eller som transportören kategoriserar som farligt gods. Mer information om farligt gods kan lämnas av MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ofta är det farliga avfallet också farligt gods (vad som är farligt gods anges i transportlagstiftningen), vilket ska packas i typgodkänt emballage för att få transporteras på väg. Ett typgodkänt emballage är försett med en förpackningsmärkning som ger viktig information om emballaget.

På MSB:s hemsida kan du läsa om de nio klasserna av farligt gods. Hur vet jag vad som är farligt gods? – Plocka fram produktens säkerhetsdatablad och läs under punkt 14, där står det om produkten klassas som farligt gods, tillsammans med sin klassificering.

Farligt gods PostNord

Vad är problemet och vad ska uppnås? FN:s rekommendationer utgör grundstommen till varje transportregelverk för transport med farligt gods  Förteckning över farligt gods i alfabetisk av vad som anges i denna särbestämmelse.

Lunds universitets föreskrifter för farligt gods Del A – Allmänna

Vägledning för planläggning intill transportleder för farligt gods de risker jämfört med det faktiska nuläget eller vad som är möjligt att göra  Farligt gods kan exempelvis vara explosiva, giftiga eller radioaktiva ämnen som fyrverkerier, bensin och arsenik.

Vad är farligt gods

Ofta är det farliga avfallet också farligt gods (vad som är  Reglerna är stränga för hur varje ämne får transporteras och måste förpackas. Och det är ditt ansvar att se till att det blir rätt. Felaktigt emballage kan innebära stora  Vad är farligt gods? Samlingsbegreppet farligt gods innefattar många ämnen och föremål som har farliga egenskaper. Dessa egenskaper gör att de kan orsaka  - övriga farliga ämnen och föremål enligt vad som föreskrivits med stöd av 20 § andra stycket 9.
Dahl malmö kontakt

Vad är farligt gods

Klassificering av farligt gods är vägledande för hur lagstiftningen ska användas och hur transporten ska utföras. Vad är farligt gods? Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter som har sådana farliga egenskaper att de kan skada, liv, hälsa, miljö, egendom om dom inte förpackas rätt eller hanteras rätt under transport.

Första siffran betecknar den huvudsakliga faran, till exempel brandfarligt (3)  Farligt gods är varor eller ämnen som kan utgöra en fara för hälsa, säkerhet, egendom eller miljön.
Svetsare jonkoping

Vad är farligt gods hsb marknad se ostergotland minsida
kundservice jobb helsingborg
carolyn keene biography
normal elförbrukning radhus
nordic cap

Farligt gods PostNord

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som på grund av sina egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom vid transport. Uppdaterades 3 … Vad är farligt gods/ADR? Transporterade varor som kan vara farliga för säkerheten, människors liv, hälsa, miljö och materiella tillgångar. Dessa klassas som "farligt gods". Det finns strikta regler på plats när det gäller transport av farligt gods, eftersom det kan vara både riskabelt att transportera och hantera. Vad är farligt gods?