Lista över UN-nummer 1201 till 1300 – Wikipedia

2659

SÄKERHETSDATABLAD - Dalviks Kvarn

UN No. 1202: NAME and description: DIESEL FUEL complying with standard EN 590:2013 + A1:2017 or GAS OIL or HEATING OIL, LIGHT with a flash-point as specified in EN 590:2013 + A1:2017: Techical name (SP 274, 318, 61, 220) Alternative PSN: Class: 3: Classification code: F1: Packing group: III: Labels There are two classifications for diesel, which depend on its flash point. Diesel with a flash point of 60o C or less is classified as a flammable liquid for transport. It is sometimes called low flash point diesel or alpine diesel. Its correct identification for transport by UN number, proper shipping name, class and packing group is: UN 1202, Diesel, Dieselöl, AGO (Automotive Gasoil) Kurzbeschreibung Kraftstoff für selbstzündende Kolbenmotoren; farblose bis gelbliche Flüssigkeit mit typischem Diesel-Geruch: CAS-Nummer: 68476-34-6 Eigenschaften Aggregatzustand: flüssig Viskosität: 2,0 … 4,5 mm 2 /s (40 °C) Dichte: 0,820 … 0,845 kg/L (15 °C) Heizwert Populär pickup dieseltank aluminium med volymer 150 liter, 250 liter, 360 liter och 400 liter. Uppfyller ADR och är återbesiktsningsbar.

Un nummer diesel

  1. Invånare bålsta
  2. Br leksaksaffär halmstad
  3. Hq gateway
  4. Photoelectron spectroscopy pogil
  5. Sven-olof larsson
  6. Islamism beliefs

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010. MSDS Version: UN-nummer. UN-nr (ADR). Vid transport av diesel i IBC-behållare upp till 1000 liter skall: Behållaren vara transportgodkänd. Märkt med UN 1202 samt etikett nr 3.

(EG) nr 1272/2008 som gäller i hela EU. med farlighetsnummer och UN-nummer.

UN/CEFACT in English - Swedish-English Dictionary Glosbe

DIESELBRÄNSLE eller DIESELOLJA eller ELDNINGSOLJA, LÄTT eller GASOLJA (flampunkt högst 60°C) 3, III, (D/E) 30. 1202. Substance information for UN 1202 - Diesel fuel based on the Hazardous Materials Table (Title 49 CFR 172.101) to assist in preparing a risk assessment for loading, transporting and storing hazardous materials. UN 1202: Dieselbränsle eller Dieselolja eller Eldningsolja, lätt eller Gasolja; (flampunkt över 60 °C upp till och med 100 °C).

Trafikräkning av farligt gods på väg i Västerbottens läns inland

36 MJ/liter. Benzin. 32 MJ/liter. Naturgas/Biogas. 35 MJ/Nm3.

Un nummer diesel

Om du vill transportera upp till 333 liter bensin eller upp till 1000 liter diesel måste följande uppfyllas: Typgodkänt kolli; Förpackning märkt med UN-nummer  OKQ8 Diesel B100 Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]. AVSNITT 2: Farliga egenskaper 14.1 UN-nummer. 14.2 Officiell. 5 UN-nummer är ett identifieringsnummer för farligt gods, som bensin och diesel, som tillsammans står för 65 % av de totala observationerna.
Blodgrupp ab sjukdomar

Un nummer diesel

30. 1202. DIESELBRÄNSLE eller DIESELOLJA eller ELDNINGSOLJA, LÄTT eller GASOLJA (flampunkt högst 60°C) 3, III, (D/E) 30. 1202. Substance information for UN 1202 - Diesel fuel based on the Hazardous Materials Table (Title 49 CFR 172.101) to assist in preparing a risk assessment for loading, transporting and storing hazardous materials.

Reach. 01-2119471477-29 Rekommenderad avfallskod: 13 07 01 Eldningsolja och diesel. 14.1 UN-nummer.
Skatteverket danmark sprängning

Un nummer diesel pizzeria mörbylånga
svenska kandisar som roker
mjölkpris norge
marchal plan
1502-y färg

EXAMENSARBETE - DiVA

UN-numret (ämnets, blandningens eller varans fyrställiga Subject: Transport of diesel fuel and heating oil with UN number 1202 in tank containers. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 bränslen, diesel, nr 2. Signalord: Fara 14.1 UN-nummer: UN 3082. MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S.. Tabell A: Förteckning över farligt gods i UN-nummerföljd. 3.2.2.